Hörby rundradiostation i Ö Sallerup

Området har egentligen inte genomgått några stora förändringar sedan laga skifte i början-mitten av 1800-talet och påföljande uppodling, men 1937 anlades en rundradiostation norr om Östra Sallerup. En del av 1900-talets spjutspetsteknologi flyttade ut på landet. Den trådlösa telegrafin (det vill säga radion) utvecklades till praktisk användbarhet vid sekelskiftet 1900. I Sverige var det främst förbindelser till sjöfarten som förverkligades med radions hjälp. Världens första rundradiosändning ägde rum 1920 i USA.

I Sverige inleddes regelbundna rundradiosändningar 1925 av AB Radiotjänst.
I samband därmed beslöts att en rundradiosändare skulle byggas vid Karlsfält söder om Hörby. Karlsfältstationen var i drift 1928-37, då den ersattes av en ny mellanvågssändare vid Östra Sallerup.
Anläggningen i Östra Sallerup utvidgades med en kortvågsstation för sändningar till utlandet 1952. Samtidigt utökades markarealen, för att få plats med den omfattande antennanläggningen, från 18 hektar till 160 hektar.
Den ljusputsade, funkisinspirerade stationsbyggnaden från 1937 kompletterades med en ny byggnad för kortvågssändningarna och ett antennomkopplingstorn.

Det stora området med alla dess antenner domineras visuellt av den 323 meter höga FM/TV-masten, som är synlig från en stor del av Skåne.
Senare har AM sändarna kompletterats med FM och TV. Fram till 2010 finns det 3 stycken 500 kW KV-sändare i Hörby, dessutom en 600 kW MV-sändare i Sölvesborg som lydde under Hörby, denna avvecklades i början på 90-talet. Båda de skånska P4 lokalradiostationerna, Radio Kristianstad och Radio Malmöhus har sändare i Hörby, samt ordinarie P1, P2 och P3.
2010 avvecklades alla kortvågssändningar och antennerna monterades ned. Sändarna såldes till Madagaskar och är förmodligen i funktion ännu.

Byggnader och en del av tomtområdet används nu av ett bilinredningsföretag.
Kvar i Ö Sallerup finns den 323 m höga masten för TV och FM-radio, masten är genom sin höjd ett riktmärke och syns över stora delar av Skåne.