Besök av medlemmar från Fd. Malmö Radio TV teknikers förening, 6 juli